Политика за бисквитки

Съгласно Регламент 2016/679 (ЕС) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („GDPR„, “Регламента“) и действащото българско законодателство, „Ефи и Филип“ ООД, ЕИК: 205110771 (също „Администратора“), като администратор на лични данни, с настоящата политика за бисквитки („Политика“) предоставя обобщена информация относно начина на ползване на бисквитки на уебсайта, собственост на „Ефи и Филип“ ООД, с адрес www.tsukybabybox.eu (“Уебсайта“). Целта на съхранението, достъпа и обработка на информация, събирана чрез бисквитки, както и тяхното управление, са подробно изложени по-долу в настоящата Политика.

Какво представляват бисквитките?

“Бисквитката“ е обикновен текстов файл, който се съхранява на Вашия компютър или преносимо устройство от сървъра на Уебсайта. Впоследствие този сървър може да възстанови или да прочете съдържанието на съответната „бисквитка“. Когато говорим за „бисквитки“ в настоящата Политика, ние не означаваме само „бисквитки“, но и тагове на пиксели и интернет маркирания (“web beacons”), както и други подобни технологии. „Бисквитките“ се управляват от Вашия браузър. Всяка „бисквитка“ е уникална и съдържа определена анонимна информация, като например анонимен идентификатор, име на сайта, цифри и букви. Тя позволява на Уебсайта да запомни Вашите предпочитания при сърфиране в интернет (напр. запомняне на предоставени данни, проследяване на сесии и съхранение на информация за конкретни потребители, които имат достъп до Уебсайта, или в случай на онлайн покупки – съдържанието на техните „колички за пазаруване“) . Бисквитките не дават достъп до информация, запазена на съответното устройство и не запазват лични данни на потребителите на Уебсайта, но могат да бъдат свързани с файлове, които съдържат такава информация, доброволно предоставена от тях.  Бисквитките могат да се съхраняват на Вашия компютър за определен период (обикновено една година или повече) и да не се изтриват при затварянето на браузъра, когато е необходимо да знаем кой е потребителят в рамките на повече от един престой („постоянни бисквитки“), а могат и да се поставят временно в рамките на даден престой и да се изтриват от устройството на ползвателя при затварянето на браузъра („бисквитки за престой“). „Бисквитките“  могат да бъдат поставени от Уебсайта и съответно да се прочитат само от него („собствени бисквитки“), а могат да бъдат поставени и използвани и от организация, различна от собственика на Уебсайта („бисквитки на трети страни“).

Видове „бисквитки“ и цели

„Бисквитките“ подпомагат оптимизацията и осигуряването на пълно и качествено ползване на функционалностите на Уебсайта, като съхраняват Вашите настройки, така че не е нужно да ги въвеждате отново всеки път, когато посетите нова страница. В допълнение, „бисквитките“ позволяват надлежна автентикация, повишаване на сигурността, разпознаване на Вашите предпочитанията, анализ на информация, показване на персонализирано съдържание, запазване на настройки, мониторинг и др.

Ние не използваме „бисквитки“ с цел персонална идентификация. Тяхното поставяне има за цел да подобри и улесни Вашата употреба на Уебсайта, като Вие можете да ги управлявате и/или изтривате по Ваша преценка.

По-конкретно, на Уебсайта се използват следните „бисквитки“:

  • Технически „бисквитки“

Техническите „бисквитки“ (за чието поставяне не се изисква съгласието на потребителя) са строго задължителни за изправното функциониране на Уебсайта, както и за функционирането на услугите, които потребителите са активирали. Без тези „бисквитки“ не би било възможно да се осъществят определени операции или те биха били значително усложнени или затруднени / или по-малко сигурни за потребителя. В тази връзка, ние използваме „бисквитки“ за навигация, които позволяват на потребителя да сърфира и да се използва на Уебсайта по безопасен и ефикасен начин, както и функционални „бисквитки“ за дейности, строго необходими за правилното функциониране на Уебсайта.

„Бисквитките“, изброени по-долу, се използват за дейности, които са абсолютно необходими за работата на Уебсайта и предоставянето на услуги:

Име на „бисквитката“ Цел Вид Продължителност Допълнителна информация
cookie_notice_accepted Техническа собствена Перманентна
woocommerce_recently_viewed техническа собствена За сесията За проследяване на последно посетените продукти
woocommerce_cart_hash техническа собствена За сесията За запазване на избраните продукти в количката
woocommerce_items_in_cart техническа собствена За сесията Запазва бройката на избраните продукти в количката

 

  • „Бисквитки“ на трети страни

В допълнение на собствените си „бисквитки“, Уебсайтът използва и такива, създадени от трети страни, с цел подобряване на предоставяните услуги.

Използваме „бисквитки“ на платформата Google Analytics, за да събираме обобщена информация за употребата на Уебсайта от потребителите (брой посетители, посетени страници, престой в Уебсайта и др.). Имплементирали сме надлежни инструменти за намаляване на идентификационния капацитет на този тип аналитични „бисквитки“ (напр. скриване на IP адреса), както и за избягване на свързването на събраната информация с друга информация, с която Google предварително разполага.

4wqj съгласието на потребителя, което се предоставя активно по начина, описан в настоящата Политика, като потребителят винаги може да отмени частично или изцяло позволението, което е дал за използването на „бисквитките“:

Име на „бисквитката“ Цел Вид Продължителност Допълнителна информация
_ga аналитична На трета страна 2 години Google analytics
_gat аналитична На трета страна За сесията
_gid аналитична На трета страна 24 часа
act аналитична На трета страна За сесията Facebook Pixel
c_user аналитична На трета страна 1 година
datar аналитична На трета страна 2 години
dpr аналитична На трета страна 10 дни
fr аналитична На трета страна 3 месеца
presence аналитична На трета страна За сесията
sb аналитична На трета страна 2 години
spin аналитична На трета страна 24 часа
wd аналитична На трета страна 1 седмица
xs аналитична На трета страна 1 година
_hjIncludedInSample аналитична На трета страна За сесията Hotjar

 

Информиран избор и управление на „бисквитките“

При достъп до дадена страница на Уебсайта се появява банер с кратко съобщение относно използваните от нас „бисквитки“ и вашите възможности във връзка с тях. С натискане на бутона „Съгласен съм”, потребителят приема използването на всички „бисквитки”. Съгласието се регистрира чрез техническа „бисквитка” и може да бъде отменено от потребителя по всяко време. За получаване на допълнителна информация, включително за активиране или съответно дезактивиране на някои или всички „бисквитки“ на трети страни, потребителят може да натисне бутона „Допълнителна информация” и да отбележи съответните възможности с оглед конкретните си предпочитания в панела за управление на бисквитките на Уебсайта. Вашето съгласие е необходимо условие за закачването на бисквитка, която не е абсолютно необходима. При влизане в Уебсайта през други устройства (смартфон, друг компютър, таблет и др.) въведените настройки може да не бъдат отразени и ще е нужно да бъдат нанесени корекциите и за тях. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях „бисквитки“, Администраторът ще бъде лишен от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на Уебсайта.

В допълнение, „Бисквитките“ могат да бъдат изключени и посредством настройките на браузъра, използван от съответния потребител, както и да бъдат изтрити от твърдия диск на неговото устройства. Потребителите следва да бъдат информирани, че различните браузъри имат специфични методи за управление на бисквитките. При конфигурирането на настройките на ползвания от тях браузър, потребителите следва да прилагат инструкциите, предоставени от създателите и администраторите на съответния браузър.

Защита на събираната информация посредством бисквитки

Администраторът полага разумни усилия за опазване на неприкосновеността на личния живот и личните данни на потребителите на Уебсайта. В тази връзка, информацията, събирана чрез бисквитки, ще бъде ползвана само за целите, описани в настоящата Политика, както и в допустимите граници съгласно приложимото европейско и българско законодателство по отношение на защитата на личните данни. Потребителите на Уебсайта могат да открият подробна информация за събирането и ползването на техни лични данни, както и относно правата си във връзка с обработката на личните им данни в Политиката за защита на лични данни на Администратора, публикувана на следния линк.

Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове, които имат собствена политика за бисквитките, която може да бъде различна от тази на Уебсайта. Ние не носим отговорност за това и призоваваме потребителите да се осведомят при посещение на подобни сайтове.

Настоящата Политика за бисквитките е част от нашата Политиката за защита на лични данни и може да бъде периодично актуализирана, за да отрази промените в нашите практики за поверителност и законовите изисквания, като всички промени ще бъдат публикувани на настоящата страница, поради което Ви насърчаваме да я следите редовно.

Ако имате въпроси или коментари по Политиката за бисквитките или ако искате да упражните правата си, моля, свържете се с нас.