В миналия пост споделихме желанието ни част от приходите от кутии да отиват в полза на важни за нас каузи. Изборът какви да бъдат тези каузи се оказа съвсем естествен. Светла е един от основателите на 1 Процент Промяна, а Кат е част от хората, които подкрепят сдружението всеки месец. Затова 1% от прихода от всяка кутия ще бъде даряван в полза на съответната месечна кауза на 1 Процент Промяна.

Малко повече за 1 Процент Промяна

1 Процент Промяна е сдружение от хора, които всеки месец подкрепят различна кауза дарявайки (около) 1% от месечните си приходи. Организацията си поставя за цел да бъде двигател на промяната предоставяйки прозрачен и вдъхновяващ модел за подкрепа на разнообразни каузи всеки месец. Визията и е да превърне личната инициатива и отговорност, грижата и емпатията в основополагащи ценности на обществото, в което живеем.

В дейността си 1 Процент Промяна стъпва на три основни принципа:

  • Избор на разнообразни каузи, които покриват целия социален спектър и носят конкретна, измерима и дългосрочна промяна
  • Пълна прозрачност при събиране на средствата и реализиране на каузите
  • Участие на членовете на сдружението в избора на каузи и всички значими решения свързани с организацията

Ако искаш да научиш повече, разгледай страницата на 1 Процент Промяна тук.

Каузата през месец Септември

Първата кауза, която ще подкрепим заедно с Tsuky е създаването на библиотека в ОУ “Д-р Петър Берон” в с. Обощник, община Казанлък, за да върнем любовта към книгите и четенето. В момента там учат над 80 деца и заедно можем да променим не само техните години в училище, а и животът им след това. Щастливи сме, че първите кутии Tsuky Baby Box ще подпомогнат именно тази кауза.
Ако искаш да научиш повече за нея, разгледай я тук.