За нас август тече на пълни обороти.  Най-вече благодарение на гранта, който получихме в рамките на програма за финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи към Столична община „Акселератор Стартъп София“ през пролетта. Вълнуваме се от възможността, която получихме и с удоволствие разказваме повече за Акселератора и за нашето участие в него.

Програма “Акселератор Стартъп София” 2019

За първи път научихме за програмата по време на събитието Innovation Explorer 2019. Там се запознахме с екипа зад акселератора и в рамките на дни подготвихме и подадохме кандидатурата си.

Програмата „Акселератор Стартъп София“ цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община. Фокус е развитието и промотирането на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

Акселераторът е част от стратегията „Европа 2020” и представлява съвместна платформа за действие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

В рамките на пилотното издание, от което сме част и ние, се осигурява финансиране в размер на общо 100,000 лева, както и менторска програма. Общо 46 организации кандидатстваха по програмата. На 18.04 бяха обявени и финалистите – общо 13 предложения – едно от тях: нашето!

Защо кандидатствахме?

На първо място, защото ни се стори, че сме перфектен кандидат за програмата:

  • Иновативни – с Tsuky Baby Box въвеждаме на пазара в България концепцията за лесна подготовка за бебе, част от която е и кутията за сън
  • Стартиращи – в периода на кандидатстване по програмата, бизнесът ни беше току що навършил година и имаше по-малко от 6 месеца опит на пазара
  • Социални предприемачи – наше убеждение е, че всеки бизнес следва да има и социална добавена стойност за общността, в която се развива; затова създадохме кампанията Предай Нататък и даряваме 1% от всички приходи за каузите на 1 Процент Промяна

Имахме и сериозна мотивация да го направим – като бизнес в толкова начален етап страдаме от всички болки на растежа и най-вече ограничен ресурс. Липса на време за всички аспекти на бизнеса и на възможност да наемем персонал. Ограничени средства за инвестиция в ключови пера като дигитален маркетинг. Липса на експертиза – като екип имаме минал опит само в някои аспекти на бизнеса и огромна нужда от експертно мнение в различни други области, с които се сблъскваме за първи път.

Не на последно място по важност за нас, програмата има изричен фокус върху развитието на нови продукти и прототипи, а ние преливаме от идеи за нови и функционални допълнения към кутията.

Тsuky Baby Box като част от Акселератора

Да спечелим беше голяма тръпка за нас – не само заради възможността, която получихме, а и заради признанието за всички усилия, които бяхме вложили в Tsuky до момента.

Освен с финансов грант, от програмата ни зарадваха с най-различни изненади – участие в Webit 2019, на което Катя представи бранда ни; семинар на тема GDPR, в рамките на който проверихме разбирането си по темата и това доколко страницата ни отговаря на най-високите изисквания в сферата (да, отговаря! :); от Акселератора ни предоставят и информация за различни други програми, в които да се включим.

Финансирането, което получихме има цели в две основни направления:

  • Надграждане и развитие на маркетинг стратегията на бранда
  • Прототипиране на нови продукти

Реализирането на различните активности стартира с пълна пара в края на юни и ще продължи до 18.09. Нямаме търпение да разкажем за всичко, което успяхме да направим благодарение на на участието си в Акселератора към Столична Община!

Ако искаш да кандидатстваш и ти, следи страницата на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за новини за следващото издание. Успех от нас! 🙂